Cheese

  • The Greek Deli Feta Cheese (PDO) 15kg tin tin
  • The Greek Deli Feta Cheese (PDO) – 200g vacuum
  • The Greek Deli Feta Cheese (PDO) – 900g vacuum
  • Feta (white cheese) 15kg tin
  • Manouri Cheese (PDO) 170g
  • Kefalotyri Cheese – 250g vacuum pack
  • Kefalotyri Cheese – Round 5kg
  • Vrysaki Halloumi 250g
  • Vrysaki Halloumi 250g
× How can I help you?